Lidmaatschap

Bij jouw lidmaatschap van sportclub Groessen horen een aantal afspraken. De wijze van aan- en afmelden en ook de contributie bedragen kun je hier nalezen.

Om de ledenadministratie zo actueel mogelijk te houden, is het van groot belang dat voor het aan- en afmelden als lid een aantal regels in acht worden genomen. Alleen zo kunnen bijvoorbeeld het informatieblad “Groen Wit Nieuws” en de contributienota op een juiste wijze bezorgd worden.

Onderwerpen op deze pagina zijn:

Aanmelden als lid van Sportclub Groessen
Fair Play Reglement
Afmelden als lid bij de wedstrijdsecretariaten
Adreswijziging
Bankrekeningnummer-wijziging
Contributiebedragen
GelrePas
Kledingfonds
Reclame-opdruk
Webshop
Boetes/proceskosten
Speel- en trainingsverbod
Contributieteruggave

Aanmelden als lid van Sportclub Groessen:
Dit kan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier verkrijgbaar bij de betreffende wedstrijd-secretaris, in de bestuurskamer of elektronisch te downloaden. Dit formulier dient uiteraard volledig ingevuld en ondertekend te worden.

De voetballeden vanaf de JO13-pupillen dienen gelijktijdig een recente pasfoto in te leveren voor het aanmaken van een spelerspas. Voor voetballeden van 16 jaar en ouder is het verplicht om naast de ‘normale’ gegevens (naam, adres, woonplaats etc.) ook een legitimatienummer in te vullen (van paspoort, rijbewijs enz.). Van dit legitimatiebewijs dient tevens een leesbare fotokopie bijgesloten te worden.

Alle handballeden vanaf de D-pupillen en de voetballeden vanaf JO13-pupillen dienen gelijktijdig een recente pasfoto in te leveren voor het aanmaken van een spelerspas.

Nieuwe handballeden dienen de pasfoto digitaal aan te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. De handbalpasjes worden door het NHV vanaf september 2012 alleen nog gemaakt vanaf de pasfoto die ons wedstrijdsecretariaat digitaal (met een bepaalde kwaliteit) heeft moeten inbrengen in Sportlink Club. Het WS-handbal hoeft geen losse pasfoto meer per post na  te zenden naar het NHV.

Digitale pasfoto’s zijn uiteraard op meerdere locaties te maken maar onze sponsor “Image and More Fotografie” is bereid om van een bij hun gemaakte pasfoto gratis de digitale versie naar ons WS-handbal te mailen. Het adres van Image and More Fotografie is Arnhemseweg 1a te 6901 DS Zevenaar, telefoon 0316-280730 – www.imageandmore.nl

Image and More

  • Komt men van een andere vereniging (waar men minder dan drie jaar geleden nog actief was) dan is een overschrijvingsformulier en een ledenmutatiekaart verplicht. Pupillen die van een andere vereniging komen moeten een pupillenverklaring overleggen.
  • Nieuwe trainers, leiders en alle overige kaderleden moeten ook via het genoemde aanmeldingsformulier worden aangemeld bij het WS. Op deze manier worden ook zij op een correcte manier in de ledenadministratie opgenomen.

Naar boven

Fair Play Reglement:

Door ondertekening van het aanmeldformulier verklaart men op de hoogte te zijn van en te handelen naar de regels die binnen Sportclub Groessen gelden en in het bijzonder het Fair Play Reglement.

Naar boven

Afmelden als lid bij de wedstrijdsecretariaten (WS):
Dit kan alleen schriftelijk gebeuren:

De wedstrijdsecretariaten zorgen ervoor dat de ledenadministratie, de betreffende leider/trainer, etc. geïnformeerd worden. Het afzeggen bij bijvoorbeeld  de leider is onacceptabel. Eveneens is mondeling afzeggen niet toegestaan. Uitsluitend alleen schriftelijk bij de betreffende wedstrijdsecretaris worden in behandeling genomen. Een tussentijdse afmelding in een seizoen is niet mogelijk. Anders gezegd: een lid is altijd de totale jaarcontributie verschuldigd conform onze statuten. Een afmelding voor het volgende verenigingsjaar (loopt van 1-7 t/m 30-6) dient uiterlijk op 31 mei van het lopende verenigingsjaar schriftelijk  bekend te zijn bij het betreffende wedstrijdsecretariaat. Mondeling afzeggen is niet toegestaan. Een afmelding na 31 mei wordt niet meer geaccepteerd en u bent daarom voor het komende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd.

Naar boven

Adreswijziging:
Het gebeurt helaas vaak dat leden bij verhuizing geen adreswijziging sturen naar Sportclub Groessen. Ook dit dient schriftelijk te gebeuren bij jouw WS of bij de ledenadministratie via het e-mailadres ledenadministratie@sportclubgroessen.nl.

Naar boven

Bankrekeningnummer-wijziging:
Wijzigingen in het bankrekeningnummer graag mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl

Naar boven

Contributiebedragen 2017-2018:

Op de algemene ledenvergadering van 2 oktober 2017 zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld.

 Voetbal 2017-2018  
 Senioren 202,00+ kleding
 JO20, 19 jr 202,00+ kleding
 JO18-J019, 17-18 jr 169,00+ kleding
 JO16-JO17, 15-16 jr 159,00+ kleding
 JO14-JO15, 13-14 jr 159,00+ Kleding
 JO12-JO13, 11-12 jr 150,00+ kleding
 JO10-JO11, 9-10 jr 150,00+ kleding
JO8-JO9, 7-8 jr 136,00+ kleding
JO6+JO7, 5-6 jr (trainen en spelen) 136,00+ kleding
JO6+JO7, 5-6 jr (alleen trainen) 68,00
Senioren (alleen trainen) 101,00
Donateur Voetbal+Handbal 20,00
Inschrijfgeld nieuw lid 10,00
KLEDINGGELD 20,00
Handbal 2017-2018  
Senioren 278,00 + kleding
Recreant (midweek) 172,00 + kleding
A-jeugd, 17-18 238,00 + kleding
B-jeugd, 15-16 195,00 + kleding
C-jeugd, 13-14 179,00 + kleding
D-jeugd, 11-12 154,00 + kleding
E-jeugd, 9-10 128,00 + kleding
F-jeugd, 7-8 103,00 + kleding
Kabouters, <7 77,00 + kleding
Senioren(alleen trainen) 139,00
Donateur Voetbal+Handbal 20,00
Inschrijfgeld nieuw lid 10,00
KLEDINGGELD 20,00

 

De verschuldigde bedragen wordt via een automatische incasso in 4 gelijke termijnen geïnd (eind oktober 2017, eind december 2017, eind februari 2018 en eind maart 2018) door Contributiebeheer of dient bij jaarbetaling voor 1 december 2017 volledig te zijn betaald (Jaarnota’s worden alleen per mail verstuurd).

Wordt hieraan niet voldaan dan kan het lid automatisch niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Ons Incassant ID-nummer is NL35ZZZ401194650000. Ieder lid is verplicht om een eigen stornering “met opgave van reden” per omgaande door te geven aan Contributiebeheer. Wordt dit niet of niet tijdig gedaan dan zal een speel- en/of trainingsverbod volgen door het bestuur.

Vragen over uw contributie kunt u mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl.

Naar boven

GelrePas:

Wij verzoeken leden die beschikken over een geldige GelrePas 2017 zo spoedig mogelijk een kopie van de pas te mailen naar contributie@sportclubgroessen.nl. Wij kunnen dan bij de contributie-inning 2017-2018 hiermee rekening houden. Zolang wij geen kopie hebben ontvangen zal gewoon de volledige contributie betaald moeten worden.

Lees alle voorwaarden op onze Gelrepas pagina.

Naar boven

Kledingfonds:
Het doel van ons kledingfonds is om via de materialencommissie alle teams te voorzien van nette en identieke wedstrijdkleding. Het door de ledenvergadering goedgekeurde kledingplan heeft betrekking op shirts, broeken + kousen (bij de voetbal) en shirts + broeken (bij de handbal).

De vastgestelde jaarlijkse bijdrage voor het kledingfonds bedraagt thans € 20,- per lid. Alle betalende leden (behalve leden die alleen trainen) nemen hieraan verplicht deel. Deze bijdrage wordt samen met bovengenoemde contributie geïnd.

De shirts zijn voorzien van ons kleuren clublogo (levensduur ca. 4 jaar). De broeken zijn zonder nummering (levensduur ca. 2 jaar). jeugdvoetballers krijgen ieder jaar een nieuw paar lange kousen met clublogo sportclub Groessen. Bij de handbal zijn er geen sokjes i.v.m. de hogere aanschafkosten van een shirt en damesbroekje. Sportclub Groessen heeft een kledingcontract met Luising. Andere merken (sponsor)kleding zijn niet toegestaan.

Naar boven

Reclame-opdruk :
Bedrukking van shirts met sponsornaam per team is mogelijk via overleg met de sponsorcommissie (anders onbedrukte shirts). Sportclub Groessen heeft een kledingcontract met JAKO en Intersport Luising. Andere merken (sponsor)kleding zijn niet toegestaan.

Naar boven

Webshop:
Via onze shop kunnen leden voor zichzelf JAKO-kleding kopen. Hier staan ook de mogelijkheden en de voorwaarden. De JAKO-kleding is af te halen bij Intersport Luising, Grietsestraat 7 in Zevenaar. Hier is de kleding uiteraard ook te passen.

Naar boven

Boetes/proceskosten:
Alle door de KNVB of NHV aan de vereniging opgelegde boetes en/of proceskosten worden aan de betrokken speler/speelster/coach/trainer/trainster/team/enzovoort doorbelast. Worden deze niet tijdig betaald aan de vereniging dan kan het lid niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,- kosten in rekening gebracht.

Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken.

Naar boven

Speel- en trainingsverbod:
Als een (termijn)betaling of boete niet tijdig wordt voldaan, dan kan er niet meer aan trainingen en wedstrijden worden deelgenomen door het betreffende lid. Dit tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij iedere aanmaning en/of extra incassoverzoek wordt telkens € 10,- kosten in rekening gebracht. Bij een speel- en trainingsverbod wordt het betreffende lid en de elftalbegeleider geïnformeerd over de gang van zaken.

Naar boven

Contributieteruggave:

Leden die geblesseerd zijn geweest en daardoor langer dan 3 maanden niet aan voetbal- of handbalwedstrijden hebben deelgenomen, hebben de mogelijkheid om na afloop van de blessureperiode een gedeeltelijke teruggave van hun contributie aan te vragen. Zij kunnen hiervoor tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen een verzoek indienen via mail naar contributie@sportclubgroessen.nl.

In dit verzoek staat tenminste vermeld het team, de aanvangs- en einddatum van de blessure, een omschrijving van de blessure en de genomen herstelmaatregelen. Een verzoek ingediend na 1 juni van het lopende seizoen wordt niet meer in behandeling genomen. Let op: Op de kledingbijdrage en bijdrage KNVB/NHV wordt geen teruggave verleend.

Deze teruggaveregeling geldt ook voor zwangerschap en voor leden die langer dan 3 maanden in het buitenland verblijven wegens stage.

Naar boven

Afgelastingen/Laatste Nieuws

Hoofdsponsoren

Maart 2018
Januari 2018
Oktober 2017
Juni 2017
Maart 2017
December 2016
Oktober 2016
Juni 2016
Maart 2016
December 2015
September 2015

Activiteiten kalender

Niets van 16 juli 2018 tot 13 augustus 2018.

Wedstrijdprogramma en Uitslagen

NHV onsweb clubplugin

Dit is een test

Onze sponsoren

Hoofdsponsor Voetbal
Woonplaats
Kwaliteitsslagerij ScholtenGroessen
Hoofdsponsor HandbalWoonplaats
Zaal GielingGroessen
Hoofdsponsor Jeugd & Fair PlayWoonplaats
A Sign & SafetyDuiven
Advertentie
SponsornaamWoonplaats
All-round schildersbedrijf van KerkhoffZevenaar
kapsalon Theo HeebingDuiven
colors@home Ebbers WonenDuiven
Fa. StaringGroessen
Ross video & geluidDuiven
Jan Elferink onderhoudsdienstGroessen
Grip Accountants en Adviseurs N.V.Duiven
Jeroen van de WeteringDuiven
Verweijen Sierhekken en PoortenGroessen
Henri van SchriekGroessen
Adrie SweersGroessen
Huisman uitvaartverzorging Loo
Bloemberg mannenmode Zevenaar
Bloemisterij ClematisDuiven
Lentjes en Zn. AssurantienGroessen
Vermeulen serre-, veranda en kassenbouw Groessen
Averdonk aannemersbedrijf en interieurbouwGroessen
Stolwijk en Kelderman accountants en fiscalistenZevenaar
DVVR communicatie en creatieDuiven
Image and More fotografieDuiven
A Signs & SafetyDuiven
Liemers Infra GroepDuiven
Lokaal AlternatiefGroessen
Zaal Gieling Groessen
Rabobank De LiemersZevenaar
Westerveld en Vossers accountants en belastingadviseursDuiven
Kwaliteitsslagerij ScholtenGroessen
Wiki SolutionsDuiven
Drukwerk MaxDuiven
Bouwbedrijf Lenderink Groessen
Biologische slagerij De Groene WegNijmegen
Candea CollegeDuiven
Van Bruggen Adviesgroep De Liemers Duiven
Kinderdagverblijf PepeloentjeGroessen
Autobedrijf PalmGroessen
Reclameborden
SponsornaamWoonplaats
Kwaliteitsslagerij Theo en Ria ScholtenGroessen
Mulder accountancy & adviesArnhem
Art FramingDuiven
ATH autoschadeherstelDuiven
Koninklijke Grolsch NVEnschede
De Hengelsport ReusDrempt
Grip Accountants en Adviseurs N.V.Duiven
Stolwijk en Kelderman accountants en fiscalistenZevenaar
Kwaliteitsslagerij Theo en Ria ScholtenDuiven
Talan Accountants en belastingadviseurs Zevenaar
Derksen SchoenmodeDuiven
Averdonk aannemersbedrijf en interieurbouwGroessen
Gebr. de Kinkelder BVDuiven
Reko verspreidingenWestervoort
van Essen sierbestrating en autobandenWestervoort
Zaal GielingGroessen
Herwers NissanZevenaar
Liemers fietsenDuiven
Vermeulen serre-, veranda en kassenbouw Groessen
Lentjes en Zn. AssurantienGroessen
DVVR communicatie en creatieDuiven
Herwers RenaultZevenaar
Rabobank De LiemersZevenaar
Jumbo SupermarktDuiven
Autobedrijf Nijland BVDuiven
P. van de Putte Administratieve dienstverleningDuiven
Bordbusters BVHuissen
Godschalk brood- en banketbakkerijGroessen / Zevenaar
Heliotherm warmtepompenZevenaar
Liemers Caravans Duiven
ABCO beveiliging Duiven
Autobedrijf WijlhuizenOoij Ubbergen
Baars klusbedrijf & stucadoorDuiven
Nikeroche Telecom ServiceDuiven
Rianne Mulder Diëtiste
Duiven / Westervoort
Kütschruiter
Groessen
Wencop HoveniersBarneveld
SpaNederland
SNS bankDuiven / Velp
NTP – infraZevenaar
Ten Donkelaar administratie & adviesWestervoort
SchoonmaakdiscountDoetinchem
DDJ Accountants & adviseurs Ellecom
Kleding Sponsoren
SponsornaamWoonplaats
Mulder accountancy & adviesArnhem
Bouwbedrijf VermeulenGroessen
Novum NieuwsAmsterdam
Best Western Hotel GielingDuiven
Willems technisch adviesbureauDuiven
Bordbusters BVHuissen
Zaal GielingGroessen
Bloemberg mannenmode Duiven
Ewals GroupageTegelen
Interzuid transportTegelen
Potplantenkwekerij Arbeidsvreugde Groessen
Spiegel en ReflexDuiven
Installatiebedrijf Peters Didam BVDidam
Nikeroche Telecom ServiceDuiven
Kwaliteitsslagerij Theo en Ria ScholtenGroessen
Talan Accountants en belastingadviseurs Zevenaar
Le Petit PainDoetinchem
Gall & Gall Hendriks Arnhem
A Sign & SafetyDuiven
SNS Bank Velp
ShoebyDuiven
De Kinkelder RijopleidingenDuiven
Pluimveebedrijf JansenGroessen
BrickPoint Arnhem
Bennie Meijer TransportGroessen
Travel ClubGroessen
Kinderdagverblijf PepeloentjeGroessen
Wedstrijdsponsoren
SponsornaamWoonplaats
De Reus communicatie & publiciteitDuiven
Fiktech B.V.Duiven
Prick en van Houtum notarissenZevenaar
Zaal Gieling Groessen
Kwaliteitsslagerij Theo en Ria ScholtenGroessen
A Sign & SafetyDuiven
Speciale dank voor de bijdrage van alle leden van de club van 50
svgrolSV Grol
@svgrol:
Grol pakt eindelijk weer een overwinning. 1 - 3 uit tegen @scgroessen . Wouter Rexwinkel man of the match met twee… https://t.co/L1kfxw4xbp
3 maanden geleden
JosHoenderboomJos Hoenderboom
@JosHoenderboom:
RT @svgrol: Afgelopen. Grol pakt eindelijk weer eens drie punten. Eindstand @scgroessen - Grol 1 - 3. Gefeliciteerd!
3 maanden geleden
BartPorskampBart Porskamp
@BartPorskamp:
RT @svgrol: Afgelopen. Grol pakt eindelijk weer eens drie punten. Eindstand @scgroessen - Grol 1 - 3. Gefeliciteerd!
3 maanden geleden
svgrolSV Grol
@svgrol:
Afgelopen. Grol pakt eindelijk weer eens drie punten. Eindstand @scgroessen - Grol 1 - 3. Gefeliciteerd!
3 maanden geleden
svgrolSV Grol
@svgrol:
Grol komt op voorsprong in de 74e minuut. 1 - 2. Wederom Wouter Rexwinkel. @scgroessen - Grol.
3 maanden geleden
svgrolSV Grol
@svgrol:
Grol komt 0 - 1 achter. In 62e minuut maakt Wouter Rexwinkel weer gelijk. 1 - 1. @scgroessen - Grol.
3 maanden geleden
svgrolSV Grol
@svgrol:
Rust bij @scgroessen - Grol. Er gebeurt weinig. 0 - 0.
3 maanden geleden
SjoerdGeurtsGeurts Media
@SjoerdGeurts:
RT @KoosRoelofs: Zaterdag 7 april zijn de Cv50 @scgroessen en de Cv25 @svLoovoetbal samen naar wedstrijd Borussia Mönchengladbach - Hertha…
3 maanden geleden
svgrolSV Grol
@svgrol:
Vanmiddag speelt Grol 1 uit in en tegen @scgroessen 1. Aanvang 14.00 uur. Op naar drie punten!
3 maanden geleden
KoosRoelofsKoos Roelofs
@KoosRoelofs:
Zaterdag 7 april zijn de Cv50 @scgroessen en de Cv25 @svLoovoetbal samen naar wedstrijd Borussia Mönchengladbach -… https://t.co/0WWcitR2EJ
3 maanden geleden

Categorieën

Archief