• Bestuur Sportclub Groessen komt met actieplan 

  Onder leiding van verenigingsondersteuner Fons van der Logt is er met leden en betrokkenen van Sportclub Groessen gesproken over de toekomst van de vereniging. Wat gaat goed, wat kan beter, wat moeten we anders doen en wat zijn onze kernwaarden. Het bestuur heeft inmiddels besloten alle punten die uit de speciale brainstormbijeenkomsten zijn gekomen te verwerken in een actieplan.  

  Terug naar het traject verenigingsondersteuning. We hebben de afgelopen periode met een kerngroep onder leiding van Fons vd Logt (mede mogelijk gemaakt door de Rabobank) overlegd met een speciale kerngroep, die bestaat uit leden uit alle geledingen van onze vereniging. In zogenaamde spiegelbijeenkomsten konden ook meer leden hun gedachten laten horen. 

   Deelnemers kerngroep: Marnix Arentsen, Roland Vedder, Bas Derksen, Luc van der Laan, Toon den Balvert, Annelies de Haas, Stijn Slangenwal en Sylvia Hof (secretaris). 

  Deelnemers spiegelbijeenkomsten: Fransjan Janssen, Wouter Scholten, Peter Bosman, Bas Tiel Groenestege, Joop Zwartkruis, Igor Tambaca, Mick de Wit, Ian Smits, Niek Rosenkamp, Esther Rutjes, Arie Brundel, Erik Klappers, Lennard van Zuilen, Rogier den Balvert, Hylko Boss, Philip de Haan.

   De kernwaarden zoals we ze hebben vastgesteld

  SAMEN - We doen het met elkaar en voor elkaar. De club wordt door iedereen gedragen, gesteund en ondersteund. 

  DORPS/VERTROUWD - In een vertrouwde, sociaal veilige omgeving. Iedereen is gelijkwaardig, Je voelt je thuis en hebt plezier. 

  ONTWIKKELEN - Iedereen wordt de kans geboden om zich te ontwikkelen. Als speler en kader en vrijwilliger, zowel op voetbalgebied als sociaal.

   

  Actielijst

  Door de ‘spiegelaars en de kerngroepleden’ is een actielijst ontwikkeld waarbij ook prioriteiten zijn aangegeven. 

  De acties:

  1. Behapbare taken bij al het werk, waardoor het aantrekkelijker wordt om mee te doen (vele kleintjes maken een grote). Een duidelijke taakverdeling, vrijwillig is niet vrijblijvend. Betrek de leden bij de activiteiten.

  2. Maak een lijst van taken en functies.

  3. Inventarisatie van de kwaliteit van de leden. Laat dit onderdeel worden van de aanmeldingsprocedure, een welkom bij de club. Wat kunnen bv ouders, maar ook oudere leden de club bieden? Hoe beter hun gevoel bij de club hoe fijner de kinderen het ook gaan vinden bij de club.

  4. Een nieuwsbrief, laat je zien!

  5. Opleiden trainers en scheidsrechters.

  6. Opleiding spelers; samen leren van elkaar, volg de ‘voetballijn’, kinderen vanuit verschillende teams, circuitvorm.

  7. Nevenactiviteiten en buitensport activiteiten.

  8. Toernooien organiseren, met andere verenigingen, stageplekken.

  9. Senioren mixtoernooi.

  10. Betere samenwerking seniorenteams. Op donderdag verzamelen leiders welke spelers ze dat weekeinde tekort komen, scheelt heel veel telefoontjes. Samen oplossen. 

  Bij een stemming kwam naar voren dat onze prioriteit zou moeten liggen op de punten 1/2/3 en punt 6. En dat we zowel de spiegelaars, als de club op de hoogte moeten houden en erbij betrekken. Diverse mensen hebben hun medewerking toegezegd bij het uitwerken van deze actiepunten 

  Het bestuur heeft zoals aangegeven besloten om allepunten in een actieplan te verwerken. We zullen zowel bij het maken van het plan als bij het uitvoeren ervan, graag een beroep op jullie doen.  

  Uit het actieplan zijn al enkele punten in gang gezet, zoals het verbeteren van de trainingen, waarmee een nieuwe technische overleggroep jeugd mee aan de slag gaat. Deze groep bestaat uit ervaren en deskundige trainers (Roland Vedder, Wilfred Burgers, Bas Tiel Groenestege, Sjoerd Bloemberg, en Luc Uffing), onder leiding van Sander Meijer, voormalig trainer 19-1, begeleider voetbalkampen en trainer KNVB. 

  Wie meer informatie wil, of wie een steentje bij wil dragen, kan contact opnemen met Toon den Balvert (06-51427676) of Sylvia Hof (06-11930684) van het bestuur