• Cameratoezicht fietsenstalling

  12 sep 2019
 • De afgelopen weken zijn er meerdere keren fietsen vernield in onze fietsenstalling.
  Dit vindt de club vanzelfsprekend onacceptabel.
  Als wij kunnen achterhalen wie dit gedaan heeft/hebben, dan zullen wij naast het verhalen van de schade, ook aangifte doen bij de politie.
  Ook zal er gekeken worden of het lidmaatschap bij de vereniging beëindigd gaat worden.
  Om deze situatie in de toekomst te voorkomen is een camera opgehangen. Ook wordt binnenkort de heg gesnoeid om de stalling beter zichtbaar te maken vanaf de velden.
  Wij gaan er van uit hiermee passende maatregelen te hebben genomen en gaan er van uit dat er geen fietsen meer beschadigd of vernield worden.

  Mocht dit onverhoopt toch voorkomen dan verzoeken wij u dat te melden via het contactformulier op onze website of via info@sportclubgroessen.nl.

  Het Bestuur