• In gedachtenis aan Bennie van der Velden.

  Dory en Bennie tijdens bezoek aan hun Van der Velden-toernooi.

  Na zes weken in de Liemerije op de revalidatieafdeling te zijn verzorgd, waar hij hoopte te herstellen van een lichamelijke aandoening, is ons lid Bennie van der Velden toch nog onverwacht op 27 juni jl. overleden. Bennie had een centrale plek in de Groessense gemeenschap, in het bijzonder bij Sportclub Groessen waarvan hij op 23 januari 1959 medeoprichter was.

  Bennie werd geboren op 9 augustus 1935. Hij was getrouwd met Dory van der Velden-Geurts met wie hij drie dochters kreeg: Dorothea, Annemarie en Beater. Zijn partner Dory runde vanaf 1960 ruim 46 jaar de afdeling handbal.

  Bennie was zelf ruim 47 jaar zeer nauw betrokken bij Sportclub Groessen. Hij was voorzitter in de seizoenen 1959 t/m 1964 en 1973 t/m 1979 en zette daarna zijn bestuurswerkzaamheden voort als (vice)penningmeester en bestuurslid kantine- en accommodatiezaken. Hij onderhield tevens de bestuurlijke contacten met de gemeente en fungeerde als onze consul voor de KNVB.

  Zijn vertrouwde plek de kantine van Sportclub Groessen. Hij was jarenlang kantinebeheerder en een vertrouwd gezicht achter de bar (vaak met vliegenmepper in zijn hand). Naast lid van de maandagmorgenploeg was Bennie actief bij het tot stand komen van het clubblad Groen-Wit Nieuws. Wanneer de redactie van het blad op zaterdagmorgen naar de kantine kwam om het clubblad te rapen, had Bennie al urenlang thuis achter de stencilmachine gestaan.

  Het erelidmaatschap van onze sportvereniging ontving Bennie tijdens de feestavond van het 25-jarig bestaan in januari 1984. Een prachtige titel die ook zijn partner Dory tegelijkertijd ten deel viel. Eveneens ontving Bennie die dag ’n KNVB-onderscheiding voor zijn inzet voor de voetbal.

  Mede op basis van de grote verdiensten voor de sportclub werden Bennie en Dory tijdens de receptie bij het 40 jarig bestaan in 1999 koninklijk onderscheiden.

  Voor al zijn belangeloze werk voor onze club werd hij in het seizoen 2002-2003 samen met zijn partner Dory en de overige leden van de maandagmorgenploeg benoemd tot “Vrijwilliger van het jaar”.

  Het was zijn “Heggeakkers”, de naam die het sportpark in 1984 kreeg, waar hij zich samen met zijn partner Dory thuis voelde.

  Op de vrijwilligersavond van vrijdag 28 juni jl. werd door onze voorzitter bij zijn overlijden stilgestaan. De toespraak werd afgesloten met ’n stiltemoment en een applaus voor Bennie.

  Bennie, we zijn je enorm dankbaar voor je inzet voor Sportclub Groessen.

  Bestuur, leden, begunstigers en vrijwilligers van de sportclub.