• Mooie match op de beursvloer van de Liemerse Uitdaging

    24 nov 2019
  • De Liemers Uitdaging stimuleert en organiseert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de Liemers. Zij dagen lokale ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de regio. Zo verbinden zij het lokale bedrijfsleven met de Liemerse samenleving.

    Op maandag 18 november werd de beursvloer voor de vierde keer geopend en kon het handelen voor verenigingen en stichtingen beginnen. Er waren meer dan honderd inschrijvingen van bedrijven en verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook sportclub Groessen was aanwezig en heeft een mooie match weten te maken met JAZO Zevenaar. Zij leveren ons een handige peukenverzamelaar, in het kader van het net gestarte project “sportpark Heggeakkers rookvrij”. Als tegenprestatie mogen zij van ons sportpark gebruik maken voor een sportmiddag met hun personeel.

    Op de foto, gemaakt door Fotografie Jacques Kok, is een tevreden voorzitter Jos Lukkezen te zien, die zojuist de deal met JAZO gesloten heeft.