• Op de ledenvergadering van 29 april jl. zijn de vernieuwde statuten van Sportclub Groessen door onze leden goedgekeurd.

    Inmiddels is het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter Marnix Arentsen, secretaris Sylvia Hof en penningmeester Koos Roelofs op 2 juni jl. bij notariskantoor de Kroon in Velp geweest om de statuten notarieel vast te leggen. Hiermee zijn ze officieel van kracht voor alle leden. Ons huishoudelijk reglement is tijdens de recente ledenvergadering ook aangepast aan de huidige tijd.

    De actuele statuten en huishoudelijk reglement zijn te vinden op onze website.

    Bestuur sportclub Groessen