• Eenmaal per jaar, op de 1e maandagavond van oktober, is er een algemene ledenvergadering. Deze vergadering is toegankelijk voor alle (ouders van de) leden van Sportclub Groessen en wordt gehouden in de kantine van de sportclub. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste dingen van het afgelopen jaar besproken. Ook is er aandacht voor het financiële resultaat van het afgelopen jaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt en deze zijn hieronder beschikbaar.

    Notulen Algemene Leden Vergadering 1 oktober 2018

    Op de website is een pagina aangemaakt voor de Algemene Ledenvergadering.
    Deze is te vinden onder: Vereniging - Organisatie - ALV