• Op 18 juni 2021 was het zo ver, de verenigingen Spcl. Groessen en s.v. Loo hebben samen handbalvereniging Handbal Combinatie de Liemers (HCL) opgericht. Al 3 jaar is er een mooie samenwerking waarin de handbalsport wordt behartigd voor zowel Groessen als Loo. Mede naar aanleiding van de spelregels van de Nederlandse Handbal Bond is dit nu geformaliseerd in een aparte vereniging, maar zal sterk gelieerd blijven aan de ‘moeder’-verenigingen Sportclub Groessen en s.v. Loo

    In de oprichtingsakte zijn ook diverse kaders geformaliseerd om deze band en het ‘dorpse’ karakter van de samenwerking te waarborgen. De doelomschrijving van de vereniging is: “het beoefenen en het bevorderen van de handbalsport in de meest uitgebreide zin en in alle verschijningsvormen met als thuisbasis de accommodaties van Spcl. Groessen en s.v. Loo”.

    In de oprichtingsakte zijn als eerste bestuursleden benoemd Koos Roelofs (penningmeester), Jos Lukkezen (secretaris) en Jacqueline van Dijk-Peters (voorzitter). Op 6 september om 20.00 uur, kantine van Spcl. Groessen, zal de Algemene Ledenvergadering zijn van HCL. In deze ledenvergadering kunnen deze functies samen met 6 andere bestuursleden bekrachtigd worden, evenals Huishoudelijk Reglement en de begroting van het nieuwe seizoen. Een aantal afspraken tussen Spcl. Groessen, s.v. Loo én HCL zullen worden geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

    Als bestuur van s.v. Loo en Spcl. Groessen zijn wij erg blij dat dit nu gerealiseerd is. De juiste kaders zijn gesteld om de handbalsport in een prettige sfeer te kunnen aanbieden en hiermee ook de veelzijdigheid van beide verenigingen te waarborgen. Daar mogen we best trots op zijn met zijn allen!

    De prettige sfeer hebben wij ook zeker ervaren met de diverse overleggen tijdens de totstandkoming van deze samenwerking en geeft ook veel perspectief en vertrouwen voor de toekomst. Via deze weg willen wij ook onze dank uitspreken naar alle inzet van Jessica Meijer – Segers voor de totstandkoming van de oprichtingsakte. Ook een compliment voor alle functionarissen van HCL. De vereniging heeft nu al heel veel functies en commissies verdeeld en gerealiseerd! Een mooie basis om ‘gewoon’ seizoen 2021-2022 aan te gaan.

    Namens bestuur van s.v. Loo en Spcl. Groessen,