• Rabobank  Arnhem en Omstreken ondersteunt clubs in haar regio financieel met de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van de bank mochten dit jaar € 150.000,= verdelen onder de deelnemende clubs. Er deden 256 clubs mee. Er hebben 3.376 leden gestemd. Zij hebben in totaal 16.448 stemmen uitgebracht. De cheques werden aan de verenigingen uitgereikt op woensdag 3 oktober jl. in het Gelredome. 

    Onze voorzitter Jos Lukkezen naam onze cheque in ontvangst. Penningmeester Koos Roelofs was er ook bij en maakte deze foto. Wij bedanken iedereen die zijn/haar stemmen op sportclub Groessen heeft uitgebracht. 

    Dit jaar wordt het ontvangen bedrag van € 1.109,36 besteed aan het terras en de verduurzaming van de kantine.Nogmaals iedereen bedankt voor uw stem!