• Aan de (ouders van de) leden van Sportclub Groessen, 

  Geachte leden, 

  Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op

  maandag 12 april, aanvang 20.00 uur. 

  In verband met de huidige Corona maatregelen is het helaas niet mogelijk fysiek te vergaderen. Wij nodigen u dan ook uit voor een digitale Algemene Ledenvergadering, via Teams. 

  Deelnemen kan door uiterlijk vrijdag 9 april een mail te sturen naar smt.hof@gmail.comU krijgt dan 11 april een link met instructie. U heeft geen speciale software nodig om mee te kunnen vergaderen; dit kan via uw browser. 

  Leden hebben deze uitnodiging in hun mail gehad, maar mogelijk zit deze mail in de spam of is uw huidige e-mailadres niet bij ons bekend. De agenda en de relevante documenten voor de vergadering zijn als bijlage bij de mail gevoegd. 

  U kunt de agenda en bijlagen ook opvragen via smt.hof@gmail.com 

  Algemeen bestuur Sportclub Groessen