• We hebben nieuwe tegenstanders!

    Voortaan kunnen we de vrije trappen en passes goed oefenen. We hebben een aantal zogeheten vrije trap poppen aangeschaft. 

    Dit was mogelijk van het geld wat we als club over hebben gehouden aan het organiseren van de voetbaldriedaagse in de eerste week van de zomervakantie. (Daar hebben we overigens ook ballenzakken van gekocht). De voetbaldriedaagse is een voetbal evenement dat Procamp in samenwerking met ons organiseert voor de jeugd van 7 tot en met 13 jaar. Ieder jaar dolle pret en de spelers leren ook heel veel. 

    Jullie kunnen allemaal gebruik maken van deze poppen, ze staan in het materialenhok, te wachten tot ze meegenomen worden naar het veld. Let op: als je ze op kunstgras gebruikt, kun je de pinnen natuurlijk niet in de ondergrond prikken. Er staan in het materialenhok speciale blokken waar je de poppen in kunt zetten. 

    Veel plezier ermee!