• Sponsorcommissie

  De sponsorcommissie (sponsorcommissie@sportclubgroessen.nl) heeft als belangrijkste doelstelling het vergaren van financiële middelen door het commercieel aanbieden van items binnen sportclub Groessen dat ten gunste van de leden van Sportclub Groessen.

  Kort gezegd door sponsorinkomsten zijn we in staat de begroting aan te vullen waardoor tekorten niet uit lidmaatschapsgelden gefinancierd behoeven te worden en Sportclub Groessen in staat is haar leden te voorzien van optimale trainings- en wedstrijdfaciliteiten.

  De laatste jaren is sponsoring een meer en meer belangrijke bron van inkomsten door het teruglopen van subsidiegelden en stijging van vaste kosten zoals materiaal, onderhoud en vaste lasten zoals energie.

  We kunnen het niet alleen!!!!

  Sponsoring van een sportclub is vaak voor ondernemers een vorm van gunning omdat hij of zij, zoon of dochter, er sport, plaatselijke verbondenheid of gunning aan een werknemer die bij de sportclub betrokken is.

  Als sponsorcommissie hebben we het meeste succes als er door een lid van Sportclub Groessen een eerste contact word gelegd. Dit is ook een belangrijke oproep voor alle leden om in hun werksfeer cq. kennissenkring een balletje op te gooien.

  Het betekent niet dat we als Sportclub niets te bieden hebben want vergeet niet we hebben voor een sponsor een unieke doelgroep waar we op verschillende wijze de sponsor kunnen faciliteren om deze doelgroep te bereiken:

  Bijv. +/-450 jeugdleden

  +/-250 seniorenleden

  +/-350 vrijwilligers

  +/-900 ouders

  +/-600 partners

  +/- 1400 broers/zussen/ dochters/zonen

  +/- 800 opa’s  en oma’s

  Daarnaast verschijnen prestaties van teams regelmatig in lokale media en worden ook verscheidene sponsors bekend gemaakt in lokale media.

  Commissieleden:

  Werving en Beheer:

  • Edward IJland (Hoofdvertegenvoordiger)
  • Luc v/d Laan
  • Martijn Spaan